Analiza snova u svakodnevnom životu | Savet dana | Ultrawell
Savet dana / 28.08.2017

Analiza snova u svakodnevnom životu

Uobičajena je pojava da ljudi, kada počnu više da obraćaju pažnju na svoje snove, krenu da vode dnevnik snova i/ili počnu da se bave i njihovim analiziranjem, počnu i više da sanjaju tj da pamte uočljivo više nego što je to bilo ranije. Međutim, to je samo PRVI KORAK u svakodnevnom korišćenju dragocenih poruka koje nam snovi donose iz naše nesvesne psihe. DRUGI KORAK koji je neophodan je PRAVILNO tumačenje sna tj prepoznavanje prave informacije koja se nalazi u sadržaju sna. TREĆI KORAK koji je neophodan da bi od prethodnih aktivnosti imali koristi je PRIHVATANJE te poruke koja je kroz san dobijena i najzad, poslednji ali i najvažniji, ČETVRTI KORAK je sprovođenje akcije, odnosno realizacija neke odluke u realnom životu a koja sledi kao logična i prirodna posledica svih prethodnih aktivnosti. Samo tada smo u potpunosti iskoristili sadžaje koje smo dobili sanjanjem.