Zašto je dobro snimiti auru? | Savet dana | Ultrawell
Savet dana / 26.11.2017

Zašto je dobro snimiti auru?

Snimanje aure nam omogućava uvid u mnoge informacije, zbog toga što je aura - multiinformaciono polje, koje može da nam pruži mnoštvo podataka o ličnosti - ona postaje okvir za razumevanje naših odnosa sa drugima, karijere, duhovnosti, životnog stila, rukovodjenje kako telesnih tako i umnih procesa. Ona nam takodje daje specifična sredstva, uvid i svest o neophodnim i konkretnim promenama u životu. Aura je ključ za partnerstvo sa sopstvenim "Ja". Ako delujete u skladu sa svojom ličnošću, život postaje uzbudljiv, svet postaje ugodno mesto za život. Partnerstvo sa sopstvenim "Ja" je prvi korak ka uzimanju učešća - da zajedno sa životnim silama - kreiramo budućnost i uživamo u njoj. Aura je šifra koja otkriva kako da u saglasnosti sa sobom - rešavamo najvažnija životna pitanja. Svi imamo i vrline i slabosti koje bi trebalo da istražimo i otkrijemo svoje najjače Ja i negujemo ga da se što više izražava kroz nas. Snimanje nam pomaže da razumemo složenost sopstvene i tudje naravi, potencijale i slabosti, izazove i mogućnosti.

Snimanje se vrši stavljanjem dlana na aparaturu za Snimanje Aure koji daje rezultate u realnom vremenu prikazujući ih na ekranu.