Lični i profesionalni rast i razvoj

Lični i profesionalni rast i razvoj

Edukacija

ŠAMANSKA HEALING RADIONICA - ALHEMIČAREV PUT

Predavači: Ševko Bajić, uz odobrenje i superviziju Dawn Dancig Otter

Edukacija

RADIONICA INTUITIVNO PEVANJE - POZIV U CARSTVO GLASOVA

Predavači:

Edukacija

ŠAMANIZAM II: MUNAY KI – INICIJACIJA U 9 ŠAMANSKIH BLAGOSLOVA / CEREMONIJE

Predavači:

Edukacija

VOĐENE MEDITACIJE

Predavači: Ševko Bajić

Edukacija

ANALIZA SNOVA – TRODIMENZIONALNI PRISTUP (FROJD JUNG SONDI)

Predavači: licencirani analitičar snova dr Mirjana Đurđević, učenica dr Ivana Nastovića

Edukacija

Ciklus radionica - ZAVIRIMO ZAJEDNO U ŠOLJICU ČAJA

Predavači: Marija Radojković - Doc. dr farmaceutske tehnologije i floriterapeut

Edukacija

Radionica Gurmanske sirove hrane

Predavači: Olivera Rosić - sertifikovani Raw Vegan Love Chef & Instructor

Edukacija

Radionica - AROMATERAPIJA I PRIMENA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Predavači: Snežana Mitrović, dipl. farmaceut, homeopata, floriterapeut i aromaterapeut.