Lični i profesionalni rast i razvoj

Lični i profesionalni rast i razvoj

Edukacija

ANALIZA SNOVA – TRODIMENZIONALNI PRISTUP (FROJD JUNG SONDI)

Predavači: licencirani analitičar snova dr Mirjana Đurđević, učenica dr Ivana Nastovića

Edukacija

PORODIČNO SEĆANJE

Predavači: Maja Mandić

Edukacija

ŠAMANSKA HEALING RADIONICA - ALHEMIČAREV PUT

Predavači: Ševko Bajić, uz odobrenje i superviziju Dawn Dancig Otter

Edukacija

ŠAMANIZAM II: MUNAY KI – INICIJACIJA U 9 ŠAMANSKIH BLAGOSLOVA / CEREMONIJE

Predavači:

Edukacija

RADIONICA INTUITIVNO PEVANJE - POZIV U CARSTVO GLASOVA

Predavači:

Edukacija

VOĐENE MEDITACIJE

Predavači: Ševko Bajić